avt2016Terwijl de wereld zich sinds 2008 in de zogenaamde crisissen is gaan verliezen, leef ik het antwoord op het falende systeem al sinds 2006. En ik leef het nog steeds. Anderen zijn het sindsdien ook gaan leven.

Het antwoord heeft sinds 2006 iedere toets doorstaan. En niet alleen dat, ze heeft ook het oude paradigma volledig doorgeprikt (geinteresseerden kunnen dit vinden op mijn andere platvormen). En ze heeft een totaal nieuw referentiekader beschikbaar laten komen vanuit het Nieuwe Paradigma, inclusief nieuwe keuzemogelijkheden en een totaal nieuw handelingsrepertoire en een nieuw collectief ZelfBewustzijn.

Ik leef het antwoord al, al sinds 2006

Het heeft dus volledig met mijzelf te maken. Niet met het systeem, niet met de politiek, niet met aliens. Ik ben het helemaal zelf. Iedereen is het helemaal zelf.

Het antwoord is afschuwelijk eenvoudig. Maar voor ongeemancipeerde mensen is het helemaal niet eenvoudig.

Ongeemancipeerd ben je als je zegt dat iets buiten jouzelf jou verhindert om zelf normaal samen te leven. Dat is niet ‘de arme onderkant van de samenleving, die dus aanwijzingen nodig heeft van een minister van emancipatie’. Nee, we hebben het gewoon ook over de ongeemancipeerdheid van politici, bestuurders, hoog opgeleidden, de have’s.

Hoe zie je of iemand ongeemancipeerd is? Heel eenvoudig:

Refereert die persoon aan zichzelf of niet? Refereert die persoon aan het normale samen leven dat zij of hij leeft of niet? Refereert Mark Rutte aan het normale samen leven dat hij zelf leeft? Nee. Mark Rutte is dus een ongeemancipeerde man. Zo simpel is het onderscheid te maken.

Ik bied Paradigma Begeleiding aan mensen die klaar zijn met hun eigen on-geemancipeerdheid.

Paradigma Begeleiding betekent dat je zelf kiest om innerlijk te transmuteren: je kiest ervoor om jouw levenskeuzes niet meer vanuit jouw oude (onbewuste) paradigma te blijven maken. Je kiest er voor om jouw waarneming en keuzes voortaan vanuit een nieuw Paradigma te laten komen. Je maakt in jouzelf dus de ruimte voor het nieuwe paradigma, door het jezelf blijven vastklampen aan het oude in jezelf, los te laten.

Zonder de persoonlijke keuze om het oude in jouzelf los te laten ben je nog niet klaar voor Paradigma Begeleiding.

Het antwoord ligt natuurlijk niet in het oude paradigma

Het antwoord is natuurlijk  precies datgene wat het oude paradigma altijd heeft uitgespuugd, uitgestoten, afgehouden, weg gerefereerd. Het antwoord ligt dus buiten het oude paradigma. Je zult het dus ook niet zomaar herkennen als waardevol en als volledig ter zake doende…….want dat mocht het nooit zijn. Je kunt er ook niet naar kijken vanuit het oude paradigma in jezelf. Want dan begin je het onmiddellijk uit te stoten, het onmiddellijk ter discussie te stellen.

Het nieuwe paradigma, het antwoord, het heldere weten

Het antwoord heeft niets met de economie te maken, helemaal niets. Ook niet met geld. Het antwoord wordt wel uitgedrukt in geld en economie, maar de crux zit niet in dat geld en die economie zelf. De crux zit in mij. In jouzelf dus. Het zit werkelijk in niets anders.

Maar het oude innerlijke raamwerk dat in onszelf is opgebouwd wil bewijs zien……..het wil bewijs krijgen volgens het eigen oude referentiekader. Bewijs dus via geld en economie, het bewijs dat geld en economie er niet toe doen……

Voor mensen die oprecht op zoek zijn naar het kunnen geven van een nieuwe respons

Goed, laat alles los en kijk opnieuw. Ik neem je mee:

Wij moeten allemaal zonder meer kunnen Bestaan. Als je dat ter discussie stelt dan zit je dus nog in het oude paradigma. Het nieuwe paradigma stelt ons Bestaan niet meer ter discussie. Dat is dus de switch in onszelf.

Ik laat al sinds 2006 zien dat ik niemands Bestaan ter disussie stel. En dat ik daar dan ook voortdurend de antwoorden en keuzemogelijkheden en het (transitie) handelingsrepertoire bij zoek en faciliteer om daar naar te kunnen leven. Dat de rest van de wereld daar niet naar leeft maakt voor mij hierin niets uit. Ik leef het wel, ik volg mijn eigen waardebeleving en dat is dat ik niemands Bestaan ter discussie stel. Dat is het BestaansParadigma: iedereen in vrije levenskracht.

Wij moeten allemaal dus zonder meer maandelijks voldoende betaalmiddel hebben om te kunnen Bestaan. In actieve vorm wordt dit: voldoende BestaansGeld hebben.

Het oude paradigma zegt dat we hierin afhankelijk moeten zijn van een ander: een ander moeten belasten bijvoorbeeld, als we geen werk hebben. Het oude paradigma stelt jouw Bestaan dus ter discussie als je geen werk hebt. Het oude paradigma zegt dat je dan niet kunt Bestaan. En dat een ander dan maar voor 2 moet werken, om daar dan het geld vandaan te halen, zodat jij dan alsnog kunt Bestaan. Wat totale waanzin is, dat begrijpt iedereen nou inmiddels wel.

Het BestaansParadigma stelt ons Bestaan niet ter discussie. Dus ook niet als je geen werk hebt. In actieve vorm wordt dit: we maken gewoon voldoende betaalmiddel voor jou aan, zodat je zonder meer kunt Bestaan. En dit kost helemaal niemand iets.

Het oude paradigma in iedereen gaat dit nu onmiddellijk ter discussie stellen….

‘Ja maar en de inflatie dan?’…… En miraculeus genoeg weet het oude paradigma er nooit zelf een antwoord op. Want dat is wat het oude paradigma in iedereen IS: ‘Ik wil dat ik zelf geen antwoorden kan geven’………Dat herken je vast wel. Het heeft dan ook geen enkele zin om daar een antwoord op te geven. Je wilt toch niet meer in het oude paradigma zijn? Dan moet je dus ook geen waarde meer toekennen aan diens vragen waar hij zelf blijkbaar geen antwoorden op weet.. .lekker stom is tie dus. Die vragen-houding is het aangeleerde ter discussie stellen zelf. Je hebt gekozen dat los te laten. Je hoeft er niets meer mee.

Natuurlijk popt dat oude paradigma voortdurend in jezelf op. Maar jij kiest er dan voor om het los te laten. Want het laat jou het oude gebied ophouden. Zo kom je niet verder in het nieuwe gebied. Als je in het gaan in het nieuwe gebied allemaal vragen tegen komt, DAN pas heb je een echte nuttige vraag en die ga je dan zelf beantwoorden… jawel….

Het blijven ophouden van het oude gebied dat doet de hele wereld al, daar hoef jij dus echt niets meer aan bij te dragen. Jij hebt dus alle ruimte om dat oude los te laten en het nieuwe gebied op te gaan spannen in jouw eigen leven. Dus jij blijft verder kijken vanuit het nieuwe paradigma.

En aangezien ik het pad al gegaan ben kan ik je verzekeren dat alle vragen-houdingen (jawel) uit het oude paradigma geen enkele andere betekenis hebben dan Ons Bestaan ter discussie stellen. Ook al zie je iedere dag op tv weer nieuwe economen erbij gehaald worden en zou je haast denken dat dat dan toch waarschijnlijk heeeeeeel erg belangrijk zal zijn, een econoom…… welnee, die econoom is gewoon weer dezelfde ongeemancipeerde man of vrouw als altijd al. Ze zijn dus allemaal al lang doorgeprikt als zijnde de ophouders van het oude paradigma. Je kunt er op vertrouwen dat je dat zelf ook gaat zien in het proces.

Je hebt niemand buiten jouzelf nodig om over de werking van geld na te denken. Iedereen die zegt van wel wil dus blijkbaar doen alsof jij achterlijk bent, nou, die ga je toch niet volgen? Je weet zelf al alles wat je moet weten over geld, geld is namelijk volledig zelfverklarend:

 • Geld aanmaken kost niets. Het is gewoon een getalletje in een spreadsheet neer zetten.
 • Er kan dus direct voldoende geld aangemaakt worden voor mensen die geen werk hebben. Kost niets.
 • En heee… dan hoeven we dus ook geen premie en bijstand voor de sociale dienst en allerlei andere uitkeringen en pensioenen meer te betalen. Zo zeg.
 • En al die uitkeringsinstanties losssen dan ook vanzelf op. Nog minder belasting nodig.
 • En iedereen die geen werk heeft is in volle vrijheid want het geld komt niet van een ander en dus hoeft er niemand gestalkt te worden.
 • Dus er komt dan een gigantische hoeveelheid werkloze mensen bij: iedereen die nu in de structuren werken. Maar hee… het maakt niet uit, want we maken hun BestaansGeld dan gewoon aan. Kost niets, en er hoeft niemand voor belast te worden.
 • En naar wie brengen al die werkelozen al dat BestaansGeld dan? Naar de BestaansEconomie. De bakker en zo, de economie die ons in leven houdt.
 • En vergelijk dat nu eens met hoe het nu gaat vanuit het oude paradigma: iedereen in de structuren doet totaal nutteloos werk voor ons (vanuit ons niets kostend BestaansGeld lossen ze allemaal op), maar belasten wel de mensen in de BestaansEconomie… jawel… voor hun salaris.. om daarmee dan brood te kopen bij de BestaansEconomie……
 • Je ziet dus: ieders Bestaan ter discussie stellen is het aanleggen van een totaal nutteloze OMWEG…….. En alle structuren zijn die omweg. Vanuit ons niets kostend BestaansGeld lost die omweg gewoon op.
 • We zijn dus al helemaal klaar met het antwoord.

En het oude paradigma komt niet verder dan ‘En duh inflazie dan?’….. en dat moet dan zogenaamd de vraag zijn die bewijst dat het nieuwe paradigma echt niet kan…….. je lacht je toch helemaal rot….

Het nieuwe paradigma geeft zelf alle antwoorden

Je hebt gekozen om vanuit een nieuw paradigma jouw keuzes voortaan te maken. Dit betekent dat we zelf alle antwoorden vanuit het nieuwe paradigma zoeken. Dus als we iedere maand BestaansGeld aanmaken voor mensen die geen werk hebben, dan komt er iedere maand meer en meer geld in omloop en we weten dat dat niet werkt. En dus geven we het meest logische antwoord dat er is: dan laten we het geld dat vanzelf maandelijks ontstaat dus ook weer vanzelf oplossen. We laten het bij iedere transactie gewoon vanzelf weer beetje bij beetje oplossen. Bijvoorbeeld per 1/100. Of wat het dan ook zal moeten zijn, dat hoeven we nu niet uit te vinden. Het principe zelf werkt gewoon helemaal prima: geld ontstaat vanzelf en lost vanzelf weer op. For your information: deze werking is binnen 1 dag te implementeren in alle bankapplicaties dus de implementatie is niet het probleem, is geen onderwerp van gesprek, als zou dat maar moeiluk moeiluk moeiluk zijn, dat is het niet.

Het geld dat vanzelf weer oplost biedt dus weer ruimte om dat aan te maken als nieuw BestaansGeld. Dus in feite hoeven we het niet ‘op te laten lossen en weer opnieuw aan te laten maken’. We kunnen de 1/100 gewoon vanzelf door laten stromen als BestaansGeld naar de mensen die geen werk hebben.

Kijk, dat betekent het gaan voor een nieuw paradigma: dan blijf je daar jouw antwoorden zoeken, op het moment dat je dat nodig hebt. Dus niet op het moment dat je kiest te gaan en het oude paradigma in een ander dan aan jou begint te hangen met diens loden gewicht: ‘Ik wil niet zelf mee denken, ik wil dat jij al mijn oude vragen die standaard in me oppoppen vanuit het oude in mezelf eerst beantwoord worden want anders stel ik dat hele idee van jou ter discussie, stel ik ieders Bestaan ter discussie’….

Het is helemaal geen idee. Het is een persoonlijke keuze, een persoonlijke waardebeleving die je zelf leeft.

Dat is de transmutatie waar het over gaat.

De agressors van ooit stelden ons Bestaan ter discussie. Dat was hun persoonlijke waardebeleving. Daar lag geen economische grondslag onder, geen tekorten grondslag, niets. Het was gewoon hun persoonlijke waardebeleving van agressie naar anderen die de impuls onder alles is geweest. En vanuit daar zijn alle systemen en wetten en regels steeds opgebouwd. En vanuit daar is dus ook ons zelfbewustzijn opgebouwd. Hun echo leeft nog steeds voort via ons oude innerlijke referentiekader dat afbakent waar we onze antwoorden vandaan mogen halen….. Er is ons altijd verteld dat onze keuzes alleen maar mogen vallen binnen de gebieden die de agressors altijd hebben opgespannen.

Maar mijn waardenbeleving komt helemaal niet overeen met de waardenbeleving van die debielen. Ik kijk dus ook vanzelf dwars door alles heen, en zie dat alle problemen werkelijk niets te maken hebben met geld, noch economie, nee, ze komen allemaal voort uit precies dezelfde verrotheid als waar het altijd al vandaan gekomen is: uit de waardenbeleving van de agressor.

En ik leef mijn eigen waardenbeleving. Ik stel niemands Bestaan ter discussie. Dat is mijn normale waardenbeleving, hoef ik niets voor te doen, het is mijn Wezen. Ik ben niet zoals die debielen.

Tegelijkertijd weet ik dus ook dat ik niets voor ‘de rest van de wereld’ hoef te doen. Laat iedereen zelf ook maar allemaal hun eigen waarenbeleving leven. Dat dat even wennen is, ja, dat is zo, de moeite is all inclusive.

Mooi he, het BestaansParadigma.

En het oude paradigma komt tot niets anders dan het zich opstellen als de luie en domme denker die gratis antwoorden eist: ‘En duh inflazie daaaan?’………. blijft daar steken, en vindt dat anderen voor hem of haar aan de slag moeten: ‘Trek maar aan me want ik ben een dood paard, dat is mijn geboorterecht’. Nee dat doen we niet, we trekken niet aan het dode oude paradigma. Iedereen die er mee door wil blijven gaan met die oude shit die doet dat maar gewoon lekker.

Wij gaan gewoon in ons eigen leven verder vanuit het nieuwe paradigma. En refereren daar dan ook steeds aan: dat we zelf het nieuwe paradigma leven. En dat is zo afschuwelijk eenvoudig dat je broek er van af zakt. Ik leef haar dan ook al met gemak sinds 2006.

Hoe kan ik hier zelf dan naar handelen, er zelf naar leven?

Je weet nu hoe het normale samen leven er uit ziet vanuit het BestaansParadigma.

Je dient er niet naar te kijken in de trant van: ‘Hoe moeten we dat nu gaan bereiken, realiseren?’.

Je moet er op deze manier naar kijken: ‘Welke afstand neem ik er op dit moment van?’…. jawel……

Ik neem je weer even mee:

Haal je voor de geest hoe het samen leven er uit ziet als het gaat zoals het hoort te gaan vanuit het BestaansParadigma. En dan niet naar levens-invullingen kijken, laat dat maar gewoon aan iedereen zelf over, alleen maar naar de werking van geld kijken. Dus we zien nu allemaal hetzelfde wat betreft het beeld ‘Hoe het samen leven zou moeten zijn’:

 • We hebben allemaal maandelijks ons BestaansGeld op onze rekening. Kost niets.
 • En tijdens gebruik lost vanzelf 1/100 (of wat het dan ook moet zijn) weer op.

Dit is dus alles.

Meer is er niet nodig op het gebied van geld. In leven zijn. En iedereen doet dan zijn of haar ding. Het maandelijkse BestaansGeld brengen we sowieso naar de BestaansEconomie, de bakker en zo, de economie waardoor we in leven zijn. En ‘de rest van het leven en van de economie’ ontstaat daar vanzelf uit.

Dat is dus alles. Maar vooral: meer dan dit IS er dan ook niet.

Je kunt dan dus ook geen leningen meer bij banken aanmaken op de manier zoals dat nu gaat; leningen die helemaal geen leningen zijn, maar gewoon tonnen extra geld aan kunnen maken voor jezelf, terwijl anderen die dat nu juist nodig hebben… dat niet mogen. Dat aanmaken van extra tonnen voor jezelf kan dan dus ook niet meer.

Het is alleen nog maar het BestaansParadigma: BestaansGeld creatie, en dat lost zichzelf tijdens gebruik weer op. En die opgeloste ruimte biedt dus weer ruimte voor BestaansGeld creatie. En als je wilt lenen doe je dat via de crowd, een echte lening dus.

Dit beeld is dus het nieuwe ijkpunt, voor iedereen zelf.

Dus we kunnen hier stuk voor stuk zelf naar leven. Gewoon, direct, vandaag.

We zullen dus zelf moeten aankijken, in ons eigen leven, welke afstand we op dit moment nemen van dit normale samen leven. En zelf die afstand er van los laten……..

Van geld naar mens

Zelf leven naar het nieuwe ijkpunt, zelf leven naar het nieuwe paradigma, zelf leven naar het samen leven volgens het nieuwe paradigma. Zelf de afstand die je er altijd van genomen hebt (omdat je het niet in zicht had omdat het altijd weggerefereerd was door de echo van de agressors), los laten. De afstand tot het normale samen leven los laten.

Nou, 1tje is een inkoppertje natuurlijk: ik ga geen leningen meer bij banken afsluiten. Klaar, simpel als wat. Hier kan je ook helemaal niet met mij over in discussie gaan. Er is geen discussie. Als je er mee door wilt gaan dan doe je dat maar, ik ben niet geinteresseerd in gesprekken hierover. Je weet hoe het samen leven vanuit het BestaansParadigma er uit ziet. En jij gaat jouw eigen loslaat pad op eigen tempo. Er is geen geweten buiten jou die jou opdrachten geeft.

Ok, die is helder. Maar hoe moeten we het nou doen met dat BestaansGeld?

Oh, dat is dus ook zo simpel als wat.

Al het geld is al aangemaakt. Dus we hoeven alleen die automatische oplosfunctionaliteit nog maar te implementeren en dan werkt het dus volledig zoals bedoeld. Het geld dat we automatisch laten oplossen biedt ruimte voor nieuwe BestaansGeld creatie. Oftewel, we hoeven het niet echt op te laten lossen en weer aan te maken, we laten het gewoon doorstromen als BestaansGeld: we laten maandelijks 1/100 van wat er naar ons toekomt doorstromen als BestaansGeld.

We hoeven dus alleen die automatische oplosfunctie, het door laten stromen, maar te implementeren in ons eigen leven. Het kan ook in de bankapplicaties: de banken kunnen ons met gemak faciliteren. Het in programmeren van die automatische oplosfunctie is binnen 1 dag gebeurd, en dient dan als optie door onszelf ingeschakeld te kunnen worden: waardoor voortaan 1/100 vanzelf doorstroomt naar een centrale BestaansGeld rekening en vanuit daar worden er maandelijkse BestaansGeld overmakingen gedaan naar mensen die zelf de optie ook hebben aanstaan bij hun bankrekeningen. Nou, kind kan de was doen, is binnen 1 dag geregeld bij de banken. Maar ze hebben geweigerd.

Ja… we zijn natuurlijk al die jaren heel actief overal heel concreet bezig geweest met het daadwerkelijk laten zien dat het anders kan en het uitnodigen het dan ook echt anders te doen….. ze hebben allemaal geweigerd. Allicht. Want het oude paradigma is alleen MAAR het weiger paradigma, dat begrijp je. De waardebeleving van de oorspronkelijke agressors was alleen MAAR het ons alles weigeren. Dat is de positie van waaruit ze alle structuren, banken, en bestuurders-selectie hebben opgebouwd. Ik heb mezelf niet met die zielige mensen geidentificeerd, ik ben dan ook prima in staat om zelf te blijven nadenken, kiezen, waarnemen.

Ik laat daarom sinds 2006 al gewoon zelf doorstromen. Ik heb die functionaliteit van de banken helemaal niet nodig, ik kan prima zelf internetbankieren. Het uitnodigen van de banken wat we hebben gedaan is om hen de kans te geven te laten zien wie ze zijn. Zo ook met politici en andere bestuurders, burgemeesters en ga zo maar door.

Ze hebben allemaal laten zien dat ze verliefd zijn op het weiger paradigma in zichzelf.

Geen enkele verrassing dus. Mijn waardenbeleving heeft dat altijd al in hen herkend.

Omdat ik mijn eigen Wezen ken, mijn eigen oprechte waardenbeleving ken, herken ik de verborgen agressor in anderen. Die is voor mij namelijk helemaal niet verborgen. Ik kijk overal doorheen. Daar hoef ik niets mee te doen overigens, ik ben niemands opvoeder. Ik blijf gewoon mijn eigen waardenbeleving leven en blijf daar ook aan refereren.

Maar nu is de vraag naar wie we dan gaan laten doorstromen

Moeten we dan naar werkloze mensen door gaan laten stromen? Nee, die hebben allemaal toch al een uitkering. En dat wordt allemaal betaald door alle ongeemancipeerde belastingbetalers. Lekker stom van ze, want BestaansGeld kost niets. Maar dat zal mij toch zeker een worst wezen dat de belastingbetalers totaal nodeloos een rib uit hun lijf betalen. Als ze dat niet willen dan gaan ze zelf maar emanciperen en er dus voor staan dat ze geen belasting meer hoeven te betalen, want geld kost niets. Als ze de weg willen weten in dit normale denken dan huren ze me maar in.

Dus nee, het is niet zo dat we daar iets aan moeten zien te veranderen of zo.

We dienen niet de wereld zoals het oude paradigma haar heeft gebouwd als onze leidraad te nemen. Dus ook niet de problemen die het oude paradigma blijft fabriceren. In dat gebied hebben we niets meer te zoeken. Dat oude wordt al opgehouden via het belastinggeld dat we betalen. Echt, dat kan je los laten. Je hoeft die wereld niet ‘te redden’. Als die wereld ontevreden is dan geven ze zelf ook maar allemaal de nieuwe respons. Capice?

Dus kijk weer even naar het normale samen leven vanuit het BestaansParadigma: ons geld stroomt vanzelf voor 1/100 door naar anderen die ook vanuit het BestaansParadigma leven.

Ach natuurlijk, we laten natuurlijk alleen doorstromen naar mensen die zelf ook vanuit het BestaansParadigma kiezen te leven. Mensen die zo dus ook aan zichzelf refereren. Mensen die zelf ook door laten stromen, zelf ook geen leningen meer bij de oude banken afsluiten, en zeggen dat je naar hen ook door kunt laten stromen.

Het is zo afschuwelijk eenvoudig om zelf wel normaal samen te leven.

En dus leef ik daar ook naar. Al sinds 2006.

Er is geen regering die me in de weg heeft gestaan. Er is geen wet die me in de weg heeft gestaan. Er is niks niemand die mij in de weg heeft gestaan om zelf het normale samen leven te leven.

En wat zal dat die persoon dan bommen dan……

Iemand die voorgoed vanuit BestaansGeld leeft ……. ach, ik ga het niet eens uitleggen…. Als je zelf het ‘Ja’ hier niet voelt, laat dan maar, echt.

Het gaat niet om het redden van het systeem. Het gaat om het redden van 1 persoon, redden van de agressie van het systeem. 1 persoon die normaal wil samen leven, vanuit het BestaansParadigma wil samen leven. Daar naar door laten stromen. Dat is het normale samen leven.

Wat kan ‘het systeem’ jou nou in godsnaam bommen. Echt… think about it…..

Dat totaal nutteloze systeem wordt volledig betaald door alle belastingbetalers. Je lacht jezelf daar toch gewoon een kriek om. Laten ze dat maar lekker betalen hoor. Als ze er vanaf willen dan gaan ze maar voor het BestaansGeld paradigma. Maar hun grote liefde om dat te weigeren heeft hun voorkeur. En dat mag hen heel wat kosten, dat vinden ze helemaal niet erg, als ze het normale paradigma maar door kunnen weigeren…. Nou, moeten ze toch zeker lekker zelf weten.

Misschien ben jij die belastingbetaler wel?

Ja, dat kan. En dan leef je nu dus in 2 werelden tegelijkertijd:

 • Je wordt belast vanuit het oude paradigma en daarmee blijft het oude opgespannen
 • Je laat 1/100 doorstromen vanuit het nieuwe paradigma en daarmee wordt het nieuwe opgespannen

Je kunt dit voor de rest van jouw leven zo blijven doen. Makkelijk he…

Je kunt ook een stapje verder gaan enig moment. Maar dat merk je dan vanzelf wel, dat je dat dan wilt.

Voor nu leef je alleen maar het eerste stipje, toch?

Dus vanaf vandaag gewoon ook het 2e stipje gaan leven. Dat kan je doen binnen de groepen waarbij je al betrokken bent. Daar kan je het bewustzijn op gang brengen dat mensen gewoon vanuit BestaansGeld mogen willen leven, en dan met zijn allen voorgoed BestaansGeld naar die persoon door laten stromen.

Je ziet dat jij nog niet eens hoeft te gaan… je kunt dan toch een ander laten gaan…….

Samen leven = door laten stromen

Je weet nu wat samen leven is.

Je bent nu dus volledig klaar met het normale samen leven.

En nee hierover kan je geen gesprekken met me aangaan. Als je niet door laat stromen dan doe je dat niet, ik ben niet geinteresseerd in de verklaringen die je voor jezelf daarvoor hebt, die verklaringen zullen vast wel kloppen voor jezelf. Je weet nu hoe het samen leven vanuit het BestaansParadigma er uit ziet. En jij gaat jouw eigen loslaat pad op eigen tempo. Er is geen geweten buiten jou die jou opdrachten geeft.

De Paradigma begeleiding die ik bied bied ik alleen voor mensen die zelf al zijn gegaan. Bij de keuze om wel of niet te gaan heb je namelijk totaal niets nodig, ook geen begeleiding. Dat is nu juist de crux: je kiest zelf welke waardebeleving je kiest te volgen in jouw eigen leven. Zo klein is het. Zo simpel is het. Dat was met de agressors van ooit ook zo: ze waren hun eigen impuls. En wij zijn dat ook.

Er is al lang een nieuwe geschiedenis op aarde begonnen

We leven het nieuwe paradigma al sinds 2006, er is dus al lang een nieuwe geschiedenis begonnen op aarde.

Als je zelf nog niet vanuit het nieuwe paradigma bent gaan leven, jouw keuzes nog niet vanuit daar maakt, dan begrijp je alles maar ook werkelijk alles wat we zeggen, verkeerd. Want je positioneert het dan allemaal verkeerd. Je blijft het oude kader in jouzelf dan positioneren als de oppergod, en wij zullen dan vast wel bezig zijn met het proberen te overtuigen van die oppergod in jouzelf, overtuigen dat je ook voor het nieuwe paradigma moet gaan. Dus als ik vanuit het nieuwe paradigma aanwijs hoe alle problemen op aarde nu werkelijk in elkaar steken, denkt die oude oppergod in jouzelf dat ik dat natuurlijk allemaal aanwijs in de hoop dat je DAN wel overstag zult gaan. De aanname die daarin ligt is de aanname dat ik die oppergod in jou ook als mijn oppergod zie en hem dus probeer te overtuigen. Dat is dus die belachelijke fout in positionering die het oude paradigma in iedereen zelf maakt: alsof ik hard bezig ben mensen te overtuigen in plaats van dat ik gewoon en plein public al sinds 2006 vanuit het nieuwe paradigma leef. Dat is de boodschap.

En ja, dan wijs ik al het onrecht dat er gaande blijft doordat iedereen dat oude op blijft spannen met zijn allen, ook vanuit het nieuwe paradigma aan, ik wijs het niet vanuit het oude paradigma aan. Vanuit het BestaansParadigma zie je dat er heel andere problemen zijn dan dat het oude paradigma wil aanwijzen. En dat er heel andere oorzaken aan ten grondslag liggen dan dat het oude paradigma wil aanwijzen, het paradigma dat ons Bestaan ter discussie stelt.

Het normale paradigma… Ik leef het gewoon allemaal al lang. En dus laat ik sinds 2006 samen met anderen het ene gebied na het andere gebied transmuteren vanuit het nieuwe paradigma, laten we zien hoe allerlei gebieden er uit zien als je er aan refereert vanuit het nieuwe paradigma, laten we het verloren referentiekader dus terug komen. Dit proces doe ik al jaren lang in co creatie met Mascha Roedelof.

Alles vanuit het nieuwe referentiekader laten komen, dat zal ik blijven doen tot aan mijn dood. Niet als een opdracht aan mezelf, niet als een statement, niet als een project, nee, ik kom simpelweg vanuit het nieuwe paradigma en niet vanuit het oude. Dat houdt dus pas op als ik dood ben, omdat dan simpelweg alles ophoudt.

Er is geen enkele andere boodschap.

Wel hebben we met heel veel onderscheidend vermogen helder kunnen maken hoe iedereen nou toch zo verloren in zichzelf kan raken, door het denken dat de problemen iets met de economie en zo te maken hebben. Dat hebben we dus ook allemaal aanwijsbaar gemaakt, dat het daar niets mee te maken heeft. En nog zo veel meer.

En ondertussen komt het oude weiger-paradigma niet verder dan ‘En duh inflazie dan?’….. Vraag dan aan zo iemand: ‘Weet jij wat de dynamieken van inflatie zijn dan?’…… en dan blijken ze niet eens te weten wat het is, ze praten alleen maar de lul van een ander achterna…… ze praten alleen maar de weerstandsvragen van een ander achterna……

Paradigma begeleiding

Vanuit het nieuwe paradigma zie je een totaal nieuw referentiekader verschijnen. Mooi toch?

Mijn platvormen en de platvormen van Mascha Roedelof werken als Paradigma begeleiding. Daarbij kan je ook persoonlijke en groeps begeleiding toepassen natuurlijk. Kijk maar wat bij jou zelf past.

Ik bied alleen begeleiding aan mensen die al zijn gegaan, dat heb je begrepen. Mensen die mijn Bestaan nog altijd ter discussie stellen ga ik geen begeleiding bieden, daar lach ik om, dat begrijp je.

Ik heb meerdere platvormen waar je verdieping kunt vinden. Verdieping die dus niets te maken heeft met ‘jou proberen te overtuigen’. Als ik jou zou proberen te overtuigen, dan zou ik in jouw paradigma staan. Daar sta ik nou juist niet. Ik ben de nieuwe social fabric, al mijn refereren komt vanuit het nieuwe paradigma, vanuit het BestaansParadigma. Ik hoef er niemand voor te overtuigen, ik leef het al, al lang. Er is niemand die jou er in kan tegen houden….. Dus je bent het helemaal zelf.

Zelf een nieuwe respons leven. Daar hoef je met niemand eerst voor in discussie. Je hoeft met ons ook nergens over in discussie, wij hoeven nergens van overtuigd te worden, wij leven het al lang. Wij refereren anders, wij refereren vanuit het nieuwe paradigma, het BestaansParadigma dat we al leven sinds 2006.

Omdat wij dit pad al zijn gegaan hebben we ook het oude collectieve innerlijk ontmoet, de weerstand die er in ligt, de afscheiding die er in ligt, het misvormde denken wat er in zit, en ga zo maar door. Dat alles leeft in iedereen. Ook in ons, wij zijn in dezelfde wereld geboren als ieder ander en hebben dezelfde oude verhalen binnen gekregen. En wij zijn dus het bewijs dat je daar niet mee verder hoeft te gaan als je dat niet wilt. Je kunt die oude verhalen in jezelf los laten. En je hoeft dat los laat proces niet te gaan uitspelen via anderen. We hebben het allemaal getransformeerd terug gegeven, getransformeerd vanuit het nieuwe paradigma. Je kunt de residuen van jouw oude innerlijk dus in stilte laten doorbreken via mijn platvormen. Als je dat wilt, it’s your call, always.

1/100 van nul is nul

Als je niets (over) hebt dan kan je ook niet door laten stromen. Maar dat is dan ook helemaal de bedoeling niet. Reken maar uit: 1/100 van 0 = 0…. dus het klopt. De bedoeling is dat jouw omgeving/ de wereld om jou heen naar JOU door laten stromen, Capice? En als je ooit zelf meer dan BestaansGeld hebt dan kan je zelf ook door laten stromen.

Is het 1/100?

Je kunt hier van alles over zeggen. Maar dat kom je vanzelf wel tegen op mijn platvormen en/of in jezelf.

Ik laat veel meer dan de 1/100 doorstromen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook symbolisch maandelijks 10 euro door laten stromen, om simpelweg bij te dragen aan het normale samen leven dat zichzelf dan meer en meer kan gaan leven en kan gaan ervaren midden in the reality of the now. We noemden dat ooit: ‘Een schitterend klein gebaar’. Ik vind het nog steeds een mooie uitdrukking.

Anyway, it’s your call, gaandeweg wordt je vanzelf wijzer.

Maar iedereen moet dat BestaansGeld dan toch hebben?

Niet alleen de mensen zonder werk moeten dat BestaansGeld dan toch krijgen? Maar iedereen dan toch?

Ja, nou.. .. iedereen die 3 ton extra geld voor zichzelf aangemaakt heeft bij de oude banken, HEEFT toch al voor 25 jaar aan BestaansGeld voor zichzelf aangemaakt, in 1 klap in the pocket gekregen… Wilde je voor hen nog meer gaan opeisen dan?

Ja het onderscheidend vermogen vanuit het normale paradigma is immens…. je gaat het vanzelf allemaal vinden.

Nu even samen vattend

Zie deze link op 1 van mijn andere platvormen.

De volgorde waarin je mijn andere platvormen het best kunt lezen

 • Zelf kunnen nadenken en kiezen: Hier wordt helder gemaakt dat het oude paradigma alles naar het verkeerde gebied in jouzelf blijft trekken. Het antwoord op de problemen die dat oude gebied zelf maar blijft maken ligt buiten dat oude gebied zelf, allicht. Je wordt getoond hoe je er voor kunt zorgen dat je zelf in het nieuwe gebied kunt blijven. Dan moet je dat nieuwe gebied kennen natuurlijk, en je moet bereid zijn het oude gebied los te laten. Als je jezelf er nog helemaal mee geidentificieerd hebt, met het oude gebied, dan ga je je er juist aan vast houden. Doe dan vooral geen moeite om in het nieuwe te gaan staan, want dan leur je al jouw oude onbewuste identificaties mee. It ain’t gonna work.
 • Transparant samen leven: De basisinkomenstroming lijkt op dit moment het meest de betekenis van het nieuwe Paradigma te benaderen, de betekenis van het BestaansParadigma te benaderen. Maar juist de essentie van het BestaansParadigma (we kosten niemand iets) wordt volkomen gemist in de basisinkomenstroming: in de basisinkomenstroming blijft iedereen nog steeds de verklaringen uit het oude Paradigma halen, en heeft iedereen het nog steeds over ‘het systeem’. Op het platvorm Transparant samen leven neem ik je mee van de oude oppervlakte die in de basisinkomensstroming wordt gehanteerd naar de essentiele verdiepende betekenis van het BestaansParadigma: vanuit het ZelfBewustzijn dat we niets kosten.
 • Crowd suing: Het nieuwe paradigma is niet zomaar iets. Alles gaat nu via haar referentiekader. Dus ook het aanwijzen van onrecht. We gaan dus niet net doen alsof er helemaal geen onrecht is. Nee, we wijzen het wel degelijk aan maar dan vanuit het juiste referentiekader. Dit laat helder zien welk diep onrecht er in het oude paradigma altijd uitgevoerd is geweest. Onrecht waarvan we heel precies weten dat het er is, maar waarvan we maar niet konden aanwijzen waar de crux nou precies zat, hoe het te stoppen is. Maar het nieuwe paradigma laat dat nu juist heel precies zien, op eigen kracht, ze is een zelfverklarend paradigma. Precies de zelfverklaring die altijd weg gerefereerd werd door agressors en hun huidige vertegenwoordigers, de vertegenwoordigers van een echo uit het verleden. En dus weet je dat de rechtswereld ook dient te transmuteren. Die gaat dat niet op eigen kracht doen, want de mensen daar zijn ook allemaal nog geidentificeerd met het oude paradigma, zijn zelf de oude echo. Er moeten dus wezenlijk nieuwe impulsen binnen komen binnen de rechtswereld, via crowd suing. Als het zelfbewustzijn daar aan toe is, zal dat gebeuren.

En verder ben ik te vinden op mijn platvorm Mijn heerlijke Tiny Huis.

Groet,

Astrid van Triet